Бесплатная Omniva для покупок на сумму более 20 евро
ru ru
  • lv lv
  • ru ru
  • en en
Бесплатная Omniva для покупок на сумму более 20 евро
ru ru
  • lv lv
  • ru ru
  • en en
Корзина 0

Политика возврата средств

Distances līgums un preču atgriešana

DISTANCES LĪGUMS
 Veicot pasūtījumu www.rainbowkids.lv (“Interneta veikals”) interneta veikalā, pircējs piekrīt šī līguma (“Līgums”) saturam, kas līdz ar pirkuma izdarīšanu ir uzskatāms par saistošu abām pusēm, gan pircējam, gan pārdevējam. Pārdevējs šī Līguma ietvaros ir SIA RAINBOWKIDS, vienotās reģistrācijas Nr.42103103574, juridiskā adrese: Rīga, Salnas iela 21-134, LV-1021, faktiskā adrese: A.Deglava iela 166a, Rīga, LV-1021 (“Pārdevējs”), savukārt, par pircēju uzskatāma jebkura fiziska persona, kas veic preču iegādi no Pārdevēja (“Pircējs”). 
Līguma priekšmets
Šī Līguma ietvaros Pircējs iegādājas no Pārdevēja un Pārdevējs pārdod Pircējam preces, pamatojoties uz Pārdevēja piedāvājumu Interneta veikalā. Papaildus Pārdevējs var piedāvāt arī piegādes pakalpojumu, kas tiek nodrošināts ar trešo pušu starpniecību. Distances līgums attiecas uz visiem pasūtījumiem, kas veikti Pārdevēja Interneta veikalā.
Līguma spēkā stāšanās
Līgums stājas spēkā brīdī, kad Pircējs ir noformējis pasūtījumu Interneta veikalā un veicis apmaksu pilnā apmērā. Līgums paliek spēkā līdz abu pušu saistību izpildei, saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.
 Vispārīgi noteikumi par preces pasūtīšanu
Pircējs var iepirkties Interneta veikalā bez iepriekšējas reģistrēšanās.
Preces apraksts, cena un informācija par piegādes iespējām un ar to saistītajām izmaksām ir pieejama Interneta veikalā un ir uzskatāma par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Pircējs ir aicināts iepazīties ar preču aprakstu un piegādes iespējām pirms preces iegādes.
 Lai noformētu pasūtījumu, Pircējs pievieno izvēlēto preci grozam, kā arī norāda nepieciešamo piegādes un kontaktinformāciju un veic apmaksu pilnā apmērā. Pasūtījums uzskatāms par noformētu brīdī, kad apmaksa ir veikta pilnībā, izmantojot Interneta veikalā pieejamās apmaksas iespējas.
 Noformējot pirkumu, Pircējam ir iespēja izvēlēties piemērotāko preces piegādes un saņemšanas veidu. Atkarībā no izvēlētā preču saņemšanas veida, Pircējam jānodrošina, ka prece tiek saņemta norādītajā laikā un vietā. Gadījumā, ja Pircējs nav sasniedzams un/vai nav nodrošinājis preces izņemšanu laikā un vietā, kas norādīta preces piegādes informācijā, Pircējs ir atbildīgs par izmaksu segšanu, kas saistītas ar atkārtotas piegādes organizēšanu. Pircējam noformējot pasūtījumu, tiek uzskatīts, ka Pircējs ir iepazinies ar preces aprakstu un saistīto piegādes informāciju, preces cenu, piegādes izmaksām un ilgumu.
 Par preci Pircējs var norēķināties:
  1. ar i- bankas pārskaitījumu uz Pārdevēja kontu
  2. ar maksājumu (kredīta vai debeta) karti.
Saņemot Pircēja veikto apmaksu, prece tiek sagatavota un izsūtīta 2-3 darba dienu laikā uz Pircēja  norādīto Omnivas pakomāta adresi.
Pircēja pretenzijas par neatbilstošu preces kvalitāti
Pircēja pretenzijas par iegādātās preces kvalitāti tiks risinātas saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 631. „Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu” prasībām.
Pircēja sūdzības, pretenzijas un ierosinājumus ir iespējams nosūtīt, rakstot uz: rainbowkidslv@gmail.com. Pārdevējs sniegs atbildi pēc iespējas ātrākā laikā, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā no sūdzības vai pretenzijas saņemšanas, kurā Pircējs būs norādījis pilnvērtīgu informāciju preces, pirkuma un Pircēja identifikācijai. Ja Pircējs šādu informāciju nav norādījis, atbildes sniegšanas laiks var tikt attiecīgi pagarināts. 
Distances līguma izpildes laiks
Pārdevējs apņemas izpildīt distances līguma noteikumus, tai skaitā veikt preces piegādi, ne vēlāk kā 30 dienas pēc pasūtījuma saņemšanas no Pircēja, ja vien pie konkrētās preces aprakstā nav norādīts cits Līguma izpildes termiņš.
Par preces piegādes neiespējamību
Ja Pārdevējs nevar izpildīt Līgumu tādēļ, ka Pircēja pasūtītā prece nav pieejama, tad Pārdevēja pienākums ir informēt par to Pircēju. Tādā gadījumā Pārdevējs var piedāvāt Pircējam līdzvērtīgu preci par līdzvērtīgu cenu, vai Pircējam tiek atmaksāta veiktā apmaksas summa.