Privātuma politika

Personas datu apstrādes pārzinis: SIA RAINBOW KIDS, vienotās reģistrācijas Nr.42103103574, juridiskā adrese: Rīga, Pečorītes iela 30, LV-1079 (turpmāk tekstā - “mēs”, “mūs” “mums”, “mūsu”).
Mēs apņemamies aizsargāt un respektēt Jūsu privātumu saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu un citiem tiesību aktiem, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību. 
Šī Privātuma politika ir attiecināma uz mūsu interneta veikala apmeklētājiem un pircējiem.
Kādus personas datus mēs apstrādājam?
Personas dati ir jebkura informācija, kas tieši vai netieši attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisko personu. Apmeklējot mūsu interneta veikalu, veicot iegādi vai sazinoties ar mums, mēs apstrādājam šādus Jūsu personas datus: vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, dzīvesvietas adrese, Jūsu izvēlētā Omniva pakomāta adrese, kā arī jebkāda cita informācija, kuru Jūs brīvprātīgi esat mums sniedzis.  
Kādiem nolūkiem mēs apstrādājam Jūsu personas datus?
Personas dati tiek apstrādāti ar mērķi nodrošināt veiksmīgu pirkuma noformēšanu mūsu interneta veikalā un tā izpildi, kas ietver preces piegādi uz Jūsu izvēlēto piegādes adresi, vai preces izsniegšanu mūsu veikalā. Šī mērķa sasniegšanai mēs ievācam un apstrādājam informāciju par Jūsu identitāti, piegādes adresi un norēķinu informāciju, kas ir nepieciešams, lai sekmētu preces piegādi un nodošanu pircējam, kas preci ir iegādājies. Savukārt, pirkuma noformēšanai nepieciešams apstrādāt ar norēķiniem saistītus datus. Aprakstītā personas datu apstrāde tiek veikta balstoties uz tiesisko pamatu - līguma noslēgšana un izpilde. 
Papildus līguma izpildei, mēs nodrošinām iespēju sazināties ar mums un uzdot Jums interesējošos jautājumus vai sniegtu atsauksmi par mums vai mūsu precēm. Tā arī, dati var tikt apstrādāti ar mērķi izskatīt sūdzības un iebildumus. Lai nodrošinātu atbildes sniegšanu un pieteikuma apstrādi, mēs apstrādājam saņemto informāciju, kā arī izmantoto e-pasta adresi un tālruņa numuru. Šādas datu apstrādes pamats ir abpusēja leģitīma interese sniegt Jums atbalstu un atbildēt uz Jums interesējošiem jautājumiem, tā arī rast risinājumu sūdzību un iebildumu gadījumā.
Papildus tam, mēs labprāt nosūtīsim Jums jaunumus par mūsu precēm un pakalpojumiem, kā arī citu mārketinga informāciju. Ja esat iegādājies preces pie mums, Jūsu e-pasta adrese var tikt izmantota, lai nosūtītu informāciju par citām, līdzīgām precēm. Šāda datu apstrāde ir balstīta uz mūsu leģitīmo interesi veicināt mūsu preču tirdzniecību, tomēr, Jūs jebkurā gadījumā varat jebkurā laikā atteikties no šādu ziņu saņemšanas un ar to saistītās personas datu apstrādes. Ja neesat mūsu klients, Jums ir iespēja pieteikties jaunumu saņemšanai, sniedzot piekrišanu mūsu interneta veikalā.  Jums ir iespēja jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu vai atteikties no turpmākas mārketinga ziņu saņemšanas, rakstot mums uz e-pastu: rainbowkidslv@gmail.com. vai izmantojot saņemtajā e-pastā sniegtās atteikšanās tiesības.  
Mēs nodrošinām datu drošību
Mēs pielietojam saprātīgus organizatoriskos un tehnoloģiskos pasākumus, lai aizsargātu Jūsu datus no neatļautas izpaušanas, lietošanas vai pārveidošanas.
Personas datu glabāšanas ilgums
Mēs glabājam un apstrādājam Jūsu personas datus tik ilgi, cik nepieciešams minēto apstrādes mērķu sasniegšanai, ja vien ilgāka to glabāšana nav noteikta vai atļauta ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem vai nav atsaukta iepriekš sniegta piekrišana datu apstrādei.
Personas datu saņēmēji
Pakalpojumu sniegšanas un mūsu darbības nodrošināšanai, mēs varam nodot Jūsu personas datus:
  • Maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, kas nodrošina norēķinus mūsu interneta veikalā;
  • Interneta veikala tehniskajiem uzturētājiem, kas nodrošina interneta veikala darbību;
  • Piegādes pakalpojuma nodrošinātājiem;
  • IT risinājumu nodrošinātājiem, tā piemēram e-pasta pakalpojuma nodrošinātājam.
Šādi pakalpojumu sniedzēji var būt mūsu izmantotie personas datu apstrādātāji, kas veic personas datu apstrādi mūsu vārdā un uzdevumā.
Jūsu tiesības attiecībā uz personas datu apstrādi
Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, kas ir mūsu rīcībā, pieprasīt to labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, atsaukt iepriekš sniegtu piekrišanu, kā arī tiesības uz datu pārnesamību.
Lai uzzinātu, kādus datus  mēs apstrādājam par Jums un lai realizētu citas savas kā datu subjekta tiesības, Jums ir jānosūta elektroniski parakstīts iesniegums uz e-pastu: rainbowkidslv@gmail.com.
Jums ir tiesības iesniegt sūdzību, ja uzskatāt, ka Jūsu personas dati tiek apstrādāti neatbilstoši normatīvo aktu prasībām: Datu valsts inspekcijai, mājas lapa: www.dvi.gov.lv, adrese: Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV-1011, tālrunis: 67223131, e-pasts: info@dvi.gov.lv.
Kontaktinformācija
Ja Jums ir radušies jebkādi jautājumi par Jūsu personas datu apstrādi, lūdzam sazināties ar mums rakstot uz e-pasta adresi: rainbowkidslv@gmail.com, vai rakstot mums uz adresi: Rīga, Pečorītes iela 30, LV-1079.
Izmaiņas Privātuma politikā
Privātuma politika var tikt mainīta vai atjaunināta jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma. Tādēļ iesakām regulāri pārlasīt mūsu Privātuma politiku.